Trong đó, khoa Kinh tế có 10 người, khoa Quản trị 5 người, khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 6 người, khoa Tài chính 6 người, khoa Ngân hàng 3 người, khoa Kế toán 4 người và khoa Toán thống kê 1 người.

Một trường đại học bổ nhiệm 51 giám đốc chương trình đào tạo
Ông Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM bổ nhiệm 51 giám đốc chương trình đào tạo

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM quy định giám đốc chương trình đào tạo là viên chức giảng dạy hoặc nhà khoa học nước ngoài theo chính sách thu hút nguồn lực học thuật. Đây là những người trực tiếp quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm về kết quả chương trình đào tạo.

 

Giám đốc chương trình đào tạo chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, Viện đào tạo về việc xây dựng, vận hành và bảo đảm chất lượng của chương trình và quan hệ phối hợp, hỗ trợ công tác với các bên liên quan. Mục đích là nhằm nâng cao chất lượng và phát triển chương trình đào tạo, gắn với nâng cao lợi ích cho người học và nhà tuyển dụng.

Cá nhân được bổ nhiệm vị trí này phải có trình độ tiến sĩ, tốt nghiệp đúng ngành hoặc ngành gần với ngành của chương trình đào tạo. Đồng thời, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, có kiến thức chuyên môn sâu, hiểu biết sâu sắc về cấu trúc chương trình đào tạo của ngành, thị trường lao động....

Lê Huyền

TP Vinh ra quy định tuyển giáo viên không quá 30 tuổi

TP Vinh ra quy định tuyển giáo viên không quá 30 tuổi

UBND TP Vinh (Nghệ An) vừa ban hành quy chế tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trong đó có tiêu chí về độ tuổi gây tranh cãi.