- Trong tuần lễ từ 10 đến 17/12, các vấn đề tinh giản biên chế đội ngũ quản lý giáo dục, đề xuất thay đổi chính sách miễn học phí sinh viên sư phạm và đưa ngữ liệu đời sống giải trí vào đề thi ngữ văn thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

 

Thực hiện: Nguyễn Thảo - Lộc Phạm