Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm xét GS, PGS của 28 Hội đồng GS ngành và liên ngành như sau:

1. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản xem Tại đây.

2. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Cơ học xem Tại đây.

3. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực xem Tại đây.

4. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin xem Tại đây.

5. Danh mục tạp chí  Hội đồng giáo sư ngành Dược học xem Tại đây.

6. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá xem Tại đây.

7. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải xem Tại đây.

8. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học xem Tại đây.

9. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm xem Tại đây.

10. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh xem Tại đây.

11. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự xem Tại đây.

12. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ xem Tại đây.

13. Danh mục tạp chí  Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế em Tại đây.

14. Danh mục tạp chí  Hội đồng giáo sư ngành Luật học xem Tại đây.

15. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim xem Tại đây.

16. Danh mục tạp chí  Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học xem Tại đây.

17. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp xem Tại đây.

18. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Sinh học xem Tại đây.

19. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học xem Tại đây.

 

20. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học xem Tại đây.

21. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi xem Tại đây.

22. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Toán học xem Tại đây.

23. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học em Tại đây.

24. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao xem Tại đây.

25. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Văn học xem Tại đây.

26. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Vật lý xem Tại đây.

27. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc xem Tại đây.

28. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Y học xem Tại đây.

Theo Điều 7, Quyết định 37/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn mhiệm chức danh GS, PGS, các công trình khoa học được tính điểm quy đổi gồm:

Bài báo khoa học; Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền sáng chế trong nước hoặc quốc tế.

Giải pháp hữu ích được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn quản lý nhà nước, trong đổi mới quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Sách phục vụ đào tạo đã được hội đồng khoa học do người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoặc cấp có thẩm quyền thành lập thẩm định, nghiệm thu và sử dụng để đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên. Chương sách do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản.

Báo cáo khoa học được xuất bản toàn văn trong kỷ yếu có mã số chuẩn quốc tế ISBN của hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế.

Tác phẩm nghệ thuật (gồm sáng tác âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, múa, mỹ thuật, kiến trúc và chương trình biểu diễn nghệ thuật), thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Theo đó, mỗi loại công trình khoa học phải có nội dung phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và được tính bằng điểm quy đổi theo quy định.

Việc tính điểm quy đổi căn cứ vào chất lượng khoa học. Đối với các bài báo khoa học, căn cứ vào hệ số ảnh hưởng của tạp chí, chỉ số trích dẫn của bài báo.

Công trình khoa học có nội dung trùng lặp với công trình khác từ ≥ 30% chỉ tính điểm quy đổi một lần.

Riêng bài đăng báo, sách phổ biến khoa học, tóm tắt kết quả nghiên cứu, báo cáo tổng kết, tổng quan, nhận xét, đánh giá, dịch thuật không được tính là công trình khoa học quy đổi.

Lê Huyền

Phó giáo sư có thu nhập 63 triệu/tháng

Phó giáo sư có thu nhập 63 triệu/tháng

 Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, thu nhập bình quân của phó giáo sư là 63 triệu đồng/tháng, tiến sĩ là 33 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân của cán bộ giảng viên, viên chức là 22 triệu/tháng.