Theo đó, có 32 bản thảo sách giáo khoa của 3 nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản ĐHSP TP.HCM và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Trong đó NXB Giáo dục Việt Nam chiếm ưu thế với 24 cuốn, NXB ĐH Sư phạm TP.HCM 4 cuốn, 4 cuốn còn lại của NXB ĐH Sư phạm.

Dưới đây là danh sách của các bản thảo các môn học và hoạt động giáo dục: Tiếng Việt, Toán, Đạo Đức, Tự nhiên-Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc), Nghệ thuật (Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm.

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường phổ thông
Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường phổ thông
 
Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường phổ thông
Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường phổ thông
"Cùng học để phát triển năng lực", một trong bốn bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được phê duyệt.

Video: Họp báo công bố quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường

Thành Chung

Công bố 32 sách giáo khoa mới

Công bố 32 sách giáo khoa mới

 -  Chiều 22/11, Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Có 32 sách giáo khoa của 8 môn học được phê duyệt trong lần này
.