Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, đến ngày 4/7, đã có 2 đơn vị gửi hồ sơ thẩm định SGK lớp 1 là Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội và NXB ĐH Sư phạm TP HCM. Thời gian nhận hồ sơ của các đơn vị còn 10 ngày nữa và kết thúc vào ngày 15/7.

Từ ngày 4/7, 160 ứng viên của Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK lớp 1 của Bộ GD-ĐT đã có mặt tại Hà Nội để tham gia chương trình tập huấn kéo dài 3 ngày.

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải có hướng dẫn cụ thể để đánh giá SGK chung và SGK của từng môn học ở lớp 1. 

chương trình phổ thông mới,sách giáo khoa mới,đổi mới giáo dục

Tại cuộc họp mới đây về hướng dẫn đánh giá SGK theo các tiêu chí của Thông tư 33 có sự tham gia của đầy đủ thành viên Ban tổ chức thẩm định SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến chất lượng và tiến độ thẩm định SGK lớp 1.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đặt ra yêu cầu hướng dẫn này phải rõ ràng, tường minh, không trái pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có tính phổ quát và thực tiễn cao.

 

Ông Thái Văn Tài, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Phó trưởng ban Tổ chức thẩm định SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, cho biết theo kế hoạch, trong đầu tháng 7, hội thảo - tập huấn các cho các thành viên dự kiến tham gia Hội đồng thẩm định sẽ được tổ chức.

Bộ trưởng Nhạ cũng phân công cụ thể từng cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng các tài liệu hướng dẫn sao cho đảm bảo chất lượng này.

Người đứng đầu ngành giáo dục nhấn mạnh, chất lượng của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK sẽ quyết định đến việc thẩm định và lựa chọn ra những bộ SGK chất lượng từ đó các địa phương thực hiện lựa chọn theo thẩm quyền quy định. Do đó, phải đảm bảo thành lập được các hội đồng thật sự chất lượng, uy tín. Các thành viên được lựa chọn tham gia vào đội ngũ này là những người vừa giỏi chuyên môn, vừa có uy tín, vừa có trách nhiệm, đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu Ban tổ chức đề ra.

“Chúng ta phải chuẩn bị và thực hiện thật tốt các công đoạn. Mục đích cuối cùng là phải có những bộ SGK chất lượng tốt nhất, kịp tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới”,ông Nhạ nói.

Thanh Hùng

Bộ GD-ĐT nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 1

Bộ GD-ĐT nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 1

Từ ngày 1.7 đến hết ngày 15.7, Bộ GD-ĐT nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.