Theo thông lệ hàng năm, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ công nhận danh sách đạt chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư trước ngày 20/11. Năm nay, đến thời điểm hiện tại (24/11), Hội đồng giáo sư Nhà nước vẫn chưa công nhận các cá nhân đạt chuẩn giao sư, phó giáo sư năm 2020.

Ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho hay Hội đồng Giáo sư Nhà nước chưa họp và xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư vì phải rà soát thật kỹ danh sách các ứng viên. Sau khi xét, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ công khai danh sách các cá nhân đạt chuẩn chức danh GS, PGS trên website hội đồng.

Vì sao chưa họp xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020?
Hội đồng giáo sư Nhà nước chưa công bố danh sách đạt chuẩn GS, PGS năm 2020

Trước đó, ngày 7/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Sau đó GS Nguyễn Ngọc Châu, Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhận được email tố cáo 36/50 ứng viên ngành Y và ngành Dược có vấn đề về bài báo khoa học.

GS Nguyễn Ngọc Châu đã tự thẩm định 16 ứng viên và gửi kết quả thẩm định về cho Hội đồng giáo sư Nhà nước. Riêng các ứng viên còn lại không có thời gian thẩm định nên GS Châu gửi toàn bộ danh sách cho Hội đồng GS Nhà nước.

 

Hội đồng GS Nhà nước đã yêu cầu Hội đồng GS ngành Y và ngành Dược rà soát lại tất cả hồ sơ các ứng viên.

Hội đồng Giáo sư ngành Y và Hội đồng Giáo sư ngành Dược đã tiến hành họp, trao đổi với GS Nguyễn Ngọc Châu về một số nội dung liên quan đến xuất bản các bài báo quốc tế có uy tín, thâm niên giảng dạy liên quan đến các ứng viên bị tố và đã công bố kết quả.

Ngành Dược có 10 ứng viên gồm 2 ứng viên GS, 8 ứng viên PGS, trong đó có 5 trường hợp được phản ánh. Sau khi rà soát, chỉ có 1 trường hợp ứng viên Phó Giáo sư bị giảm số lượng bài báo nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn tối thiểu quy định nên kết quả không thay đổi.

Còn ngành Y trong số 33 ứng viên GS Châu nêu kiến nghị, kết quả phản ánh và rà soát lại thì có 29 ứng viên đủ tiêu chuẩn, 4 ứng viên xin rút.

Lê Huyền

Công bố kết quả rà soát các ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược bị tố cáo

Công bố kết quả rà soát các ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược bị tố cáo

Ngày 30/10, Hội đồng Giáo sư ngành Y, Dược năm 2020 công bố việc rà soát xuất bản bài báo quốc tế uy tín và thâm niên giảng dạy liên quan tới sự việc một số ứng viên GS, PGS bị “tố” gian lận.