Sở GD-ĐT vừa yêu cầu các Phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các trường mầm non công lập triển khai thực hiện chế độ theo Nghị quyết 01/2021 và Nghị quyết 04/2021 của Hội đồng nhân dân TP.HCM.

Theo Nghị quyết 01/2021, giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới (kể cả những người trong thời gian tập sự) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật) sẽ nhận được hỗ trợ như sau:

Năm đầu được tuyển dụng, giáo viên mầm non được hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng.

Năm thứ hai sau khi được tuyển dụng, giáo viên mầm non được hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng;

Năm thứ ba sau khi được tuyển dụng, giáo viên mầm non được hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng;

Từ năm thứ tư, thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành.

 
Giáo viên mầm non TP.HCM tuyển dụng năm 2021 được lương gấp 2 lần

Còn theo Nghị quyết 04/2021, giáo viên mầm non hợp đồng lao động dưới 12 tháng nhận mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố, thời gian hỗ trợ là 9 tháng/năm.

Nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố (chi từ ngân sách thành phố), còn lại chỉ từ nguồn xã hội hóa (tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị), thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm. Thời gian áp dụng từ 23/3/ 2021.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2021 thực hiện chế độ hỗ trợ cho giáo viên mới ra trường được tuyển dụng và nhân viên nuôi dưỡng hợp đồng theo mức hỗ trợ Nghị quyết mới thông qua về Sở GD-ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định bổ sung dự toán ngân sách năm 2021.

Riêng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ trong tháng 3/2021, các đơn tính toán theo thời gian phát sinh thực tế.

Minh Anh

Bộ Giáo dục nói về chính sách tiền lương của giáo viên mầm non

Bộ Giáo dục nói về chính sách tiền lương của giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non có bằng đại học nhưng vẫn hưởng lương trung cấp, cao đẳng. Vì sao?