Thông tư của Bộ GD-ĐT về tiêu chuẩn, xếp lương của giáo viên các bậc từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/3.

Như vậy, giáo viên THCS sẽ áp dụng hệ số lương mới dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hệ số lương từ 2,1 - 6,38).

Giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hệ số lương từ từ 1,86 - 4,98).

Giáo viên mầm non áp dụng hệ số lương từ 2,1 - 6,38 (hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hệ số lương từ 1,86 - 4,98).

Mức lương của giáo viên các cấp được tính theo công thức: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Bảng lương giáo viên mầm non theo thông tư mới cụ thể như sau:

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Bảng lương giáo viên tiểu học theo thông tư mới:

 

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Bảng lương giáo viên THCS theo thông tư mới:

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Bảng lương giáo viên THPT theo thông tư mới:

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Thúy Nga

Giáo viên mầm non hưởng lương cao nhất tới 9,5 triệu/tháng

Giáo viên mầm non hưởng lương cao nhất tới 9,5 triệu/tháng

Giáo viên mầm non sẽ có hệ số lương cao nhất là 6,38. Như vậy, với mức lương cơ sở như hiện nay, lương của giáo viên mầm non cao nhất là 9,506 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm phụ cấp).

Cách xếp hạng và xếp lương mới cho giáo viên tiểu học

Cách xếp hạng và xếp lương mới cho giáo viên tiểu học

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

Cách bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương mới cho giáo viên THCS

Cách bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương mới cho giáo viên THCS

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập.