Hội đồng kỷ luật huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã xử lý với hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Hữu Đạt – Hiệu trưởng tiểu học Minh Tân.

Hôm nay, 2/10, ông Bùi Văn Vi, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết: Hội đồng kỷ luật huyện Thủy Nguyên vừa tổ chức họp, thống nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Đạt – Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân.

Ông Vi cũng cho hay, trong thời gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày, hiệu trưởng trường THCS Minh Tân có đơn xin nghỉ việc theo Nghị định 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

 

Trước đó, Trường THCS Minh Tân đã họp phụ huynh vào ngày 27/8/2017 và rất nhiều phụ huynh đã nộp từ 2-4 triệu đồng cho nhà trường trong khi chưa có ý kiến của cấp trên.

Tuy nhiên số tiền mà một phụ huynh phải đóng là hơn 9,1 triệu đồng. Số tiền đã đóng chỉ là tạm thu.

Sau khi thông tin được phản ảnh, ngày 11/9/2017, huyện Thủy Nguyên ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Hữu Đạt, để làm rõ việc Trường THCS Minh Tân đã triển khai nhiều khoản không đúng quy định, thu trước khi có ý kiến của cấp trên, gây thắc mắc trong dư luận.

Ông Đạt đã bị huyện quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

  • Nguyễn Thu Hằng