Ông Trần Đình Lý, sinh năm 1965, tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM và lấy bằng thạc sĩ tại trường này năm 2003. Năm 2012, ông nhận bằng tiến sĩ ngành Kinh tế tại Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế. 

Trước khi được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng, ông Trần Đình Lý từng là thư ký Hiệu trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Trưởng phòng Công tác sinh viên kiêm Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường.

Hiệu trưởng,Phó hiệu trưởng,Bổ nhiệm cán bộ,Bổ nhiệm nhân sự
Hai tân Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

Trong khi đó, ông Nguyễn Tất Toàn, sinh năm 1972, tốt nghiệp ngành Thú y tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM năm 1995 và lấy bằng thạc sĩ năm 2004 tại ĐH Quốc gia UPLB,  Philippines. Năm 2008, ông Toàn được cấp bằng tiến sĩ ở Hàn Quốc. Ông Toàn được bổ nhiệm PGS năm 2013.

 

Lễ trao quyết định bổ nhiệm được tổ chức sáng 16/4). Như vậy, hiện tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM có Hiệu trưởng là GS Nguyễn Hay và 3 hiệu Phó hiệu trưởng gồm ông Huỳnh Thanh Hùng, Trần Đình Lý, Nguyễn Tất Toàn.

Hiện nay, nhiều trường ĐH ở TP.HCM đang thiếu các lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Một số trường khuyết hiệu trưởng đã lâu nhưng chưa được bổ nhiệm như Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Công nghiêp Thực phẩm TP.HCM...

Lê Huyền

Hiệu trưởng Đại học VinUni là giáo sư người Mỹ

Hiệu trưởng Đại học VinUni là giáo sư người Mỹ

Giáo sư Rohit Verma sẽ là Hiệu trưởng đầu tiên của VinUni sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường.