Ngày 26/10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn có văn bản gửi Trường ĐH Tôn Đức Thắng thông báo về chương trình làm việc của đoàn công tác với trường.

Trong văn bản nêu, ngày 10/10, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Theo đó, giao Bộ GD-ĐT thành lập đoàn công tác do một thứ trưởng làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan để rà soát, xem xét, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Luật Giáo dục ĐH về thành lập Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường ĐH Tôn Đức Thắng; trên cơ sở đó, có kết luận và hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT dự kiến làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của trường này vào ngày 2/11/2020.

Tại cuộc làm việc, Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch kiện toàn hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025; thực trạng và kế hoạch kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý hiện nay; những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị đề xuất đối với việc thực hiện kiện toàn Hội đồng trường, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý của nhà trường.

Bộ GD-ĐT lập đoàn công tác vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Trước đó, ngày 23/10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định thành lập đoàn công tác liên ngành rà soát, xem xét và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về thành lập Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Theo đó, nhiệm vụ của đoàn công tác là tham mưu, giúp Bộ trưởng rà soát, xem xét và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Luật Giáo dục ĐH và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH về thành lập Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Theo quyết định này, đoàn công tác gồm có:

 

1. Một Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn.

2. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó trưởng đoàn.

3. Trưởng ban tổ chức cán bộ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; thành viên.

4. Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành viên.

5. Đại diện Vụ Pháp luật hình sự- hành chính, Bộ Tư pháp; thành viên.

6. Đại diện Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành viên.

7. Đại diện Phòng nghiệp vụ 1, Thanh tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành viên.

8. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành viên kiêm thư ký.

Thanh Hùng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo vấn đề về Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo vấn đề về Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Trường ĐH Tôn Đức Thắng.