Thanh tra tỉnh Bình Định đã công bố kết luận thanh tra công tác quản lý thu - chi tài chính, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học (giai đoạn 2014 - 2017) và quản lý đầu tư cơ bản (giai đoạn 2014 - 2018) tại Phòng GD-ÐT huyện Phù Cát. Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều sai sót.

7 hiệu trưởng, 10 hiệu phó ở Bình Định dạy thiếu giờ vẫn hưởng đủ phụ cấp
Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát để xảy ra sai phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính và quản lý đầu tư cơ bản

Cụ thể, có 18 trường THCS thuộc Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát chi 1% mức lương cơ sở bồi dưỡng cho 66 giáo viên dạy môn thể dục đối với những tiết giảng lý thuyết và tiết kiểm tra không đúng quy định, với số tiền hơn 213,6 triệu đồng. Đồng thời, có 8 trường THCS (gồm 7 hiệu trưởng, 10 phó hiệu trưởng) chưa dạy đủ số giờ theo quy định nhưng vẫn được chi trả đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi với số tiền hơn 416,8 triệu đồng.

Giai đoạn từ năm 2014-2018, Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát đầu tư sửa chữa 276 công trình trường học, lớp học đã xuống cấp với tổng giá trị khối lượng thực hiện hơn 60,6 tỷ đồng. Qua kiểm tra 52 công trình, hạng mục công trình do Phòng GD-ĐT huyện quản lý thực hiện với tổng giá trị khối lượng hơn 21,7 tỷ đồng, Đoàn thanh tra xác nhận có 32 công trình có sai phạm với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng.

 

Các vi phạm cụ thể như một số khối lượng bóc tách từ hồ sơ thiết kế chưa chính xác, nhất là tại các vị trí giao nhau, hạng mục chiếm chỗ. Tính trùng khối lượng trên một công tác thi công, đưa vào dự toán một số công tác mà quy định áp dụng đã có trong định mức cho công tác xây dựng khác. Giám sát thi công một số công trình chưa phát hiện có sai phạm về khối lượng, giá trị thực tế thi công so với hồ sơ thiết kế được duyệt để điều chỉnh khi nghiệm thu, thanh quyết toán…

Trước những sai phạm này, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định ngày 29.4 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này đã giao Chủ tịch UBND huyện Phù Cát chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, nhằm đưa công tác quản lý đầu tư xây dựng và thu - chi tài chính của Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát đi vào nền nếp, thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Chủ tịch UBND huyện Phù Cát phải chỉ đạo Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các cá nhân, tập thể có khuyết điểm, sai phạm; có trách nhiệm thu hồi và nộp đầy đủ số tiền hơn 630,4 triệu đồng do chi sai quy định số tiền bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn Thể dục và tiền phụ cấp ưu đãi cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Ngoài ra, thu hồi và nộp đầy đủ số tiền hơn 240,9 triệu đồng do thanh toán sai cho các đơn vị thi công.

Hà Vân

Tiếp tục đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Tiếp tục đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

- Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời gian đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.