Giáo dục
>>

Người thầy

Sở Giáo dục Nghệ An sẽ đề nghị xem lại việc kỷ luật 2 cô giáo Kỳ Sơn
icon
Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ đề nghị Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn nghiên cứu lại, nếu văn bản kỷ luật không đúng, không phù hợp thì có thể thu hồi lại.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị