giáo sư,phó giáo sư,Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước

Trong tuần qua, trước những dư luận ồn ào về câu chuyện công nhận chức danh giáo sư, đã có nhiều ý kiến nhận định, đóng góp về việc nâng cao chất lượng chức danh trong tương lai như thế nào.

 
giáo sư,phó giáo sư,Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
giáo sư,phó giáo sư,Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
giáo sư,phó giáo sư,Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
giáo sư,phó giáo sư,Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
giáo sư,phó giáo sư,Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
giáo sư,phó giáo sư,Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
giáo sư,phó giáo sư,Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
giáo sư,phó giáo sư,Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
giáo sư,phó giáo sư,Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
giáo sư,phó giáo sư,Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
Phương Chi (tổng hợp)
Đồ họa: Diễm Anh