Sau đây là Lời giải đề thi Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020: 

Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020
Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên
Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên
 
Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên
Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên

Xem lời giải đề Toán chuyên (vòng 2) của Chuyên Khoa học Tự nhiên TẠI ĐÂY 

Nguyễn Trung Quân - Nguyễn Minh Thành - Phan Phương Đức - Nguyễn Văn Linh

Lời giải đề Toán vòng 2 Chuyên Khoa học Tự nhiên

Lời giải đề Toán vòng 2 Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đề thi môn Toán chuyên (vòng 2) vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020 được đánh giá là khó.