Bộ GD-ĐT và Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các bài giảng truyền hình và ưu tiên cho lớp 1, lớp 2 - nhóm tuổi đang gặp nhiều khó khăn trong học tập trực tuyến.

Đối với lớp 1, lớp 2, việc dạy học qua truyền hình hiện được thực hiện với 3 môn: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.

Lịch phát sóng như sau:

Lịch phát sóng chương trình dạy học lớp 1, lớp 2 trên truyền hình
Lịch phát sóng chương trình dạy học lớp 1, lớp 2 trên truyền hình
 
Lịch phát sóng chương trình dạy học lớp 1, lớp 2 trên truyền hình
Lịch phát sóng chương trình dạy học lớp 1, lớp 2 trên truyền hình
Lịch phát sóng chi tiết các chương trình dạy học trên truyền hình cấp tiểu học.

Độc giả và phụ huynh, học sinh cũng có thể theo dõi lịch học các lớp cấp tiểu học trên kênh sóng truyền hình của từng địa phương TẠI ĐÂY.

Thanh Hùng

Bộ GD-ĐT công bố bài giảng minh họa và hướng dẫn dạy học trực tuyến

Bộ GD-ĐT công bố bài giảng minh họa và hướng dẫn dạy học trực tuyến

Bộ GD-ĐT vừa giới thiệu địa chỉ các nguồn tài nguyên số (gồm bài giảng điện tử, học liệu số tham khảo) do Bộ, các tổ chức và cộng đồng giáo viên cung cấp nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên và phụ huynh triển khai học trực tuyến.