- Bộ GD&ĐT tiếp tục xét thưởng cho các bài báo của giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở trực thuộc đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018.

Theo văn bản này, thực hiện điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ về Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT tiếp tục xét thưởng cho các bài báo của giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các cơ sở trực thuộc đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018.

Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc thực hiện các công việc sau:

Cơ sở có bài báo đăng năm 2017 được thưởng theo Quyết định số 2981/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2018 khẩn trương nộp báo cáo về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường).

Thống kê danh sách bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018 của giảng viên, nghiên cứu viên thuộc cơ sở và gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 18/12/2018 và qua thư điện tử: vukhcns@moet.gov.vn để xét thưởng.

Bộ GD&ĐT chỉ xét thưởng các tác giả của những bài báo có trong danh sách do cơ sở thống kê và báo cáo. Bài báo phải có ít nhất 1 tác giả là cán bộ của cơ sở và ghi tên cơ sở trong bài báo. Bài báo được đăng trong năm 2018 tính đến thời điểm thống kê, báo cáo.

Các tác giả vi phạm điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ 2013 không được xét thưởng. Thủ trưởng cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo công tác thống kê, kiểm tra, xác thực thông tin liên quan đến bài báo khoa học đề nghị xét thưởng.

 

Để phát huy hơn nữa tác động, hiệu quả của chính sách thưởng bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, Bộ GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các cơ sở khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo thực hiện.

Trường Giang

Nhà khoa học Việt Nam 5 năm liên tiếp nằm trong top 1% ảnh hưởng nhất thế giới

Nhà khoa học Việt Nam 5 năm liên tiếp nằm trong top 1% ảnh hưởng nhất thế giới

PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục nằm trong top 1% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018 theo xếp hạng của tổ chức Clarivate Anlysis. Ngoài ra có 4 người Việt khác ở nước ngoài cùng nằm trong top này.

Nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam có thực sự đang tụt hậu?

Nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam có thực sự đang tụt hậu?

Có đến 40.88% công bố quốc tế hoàn toàn do người Việt tự làm, đặc biệt 26.46% tác giả đã ít nhất một lần có công bố “solo” (một mình).

Cơ hội học sinh trải nghiệm ứng dụng của Toán trong khoa học, kỹ thuật

Cơ hội học sinh trải nghiệm ứng dụng của Toán trong khoa học, kỹ thuật

Các học sinh, sinh viên sẽ có cơ hội được thưởng thức vẻ đẹp và trải nghiệm ứng dụng của Toán trong khoa học, kỹ thuật tại Ngày hội Toán học mở do Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán tổ chức ngày 4/11 tới đây.

“Hội đồng giáo sư phải là các nhà khoa học xứng đáng nhất”

“Hội đồng giáo sư phải là các nhà khoa học xứng đáng nhất”

Sau thời gian dài “cân não”, quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận và bộ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư mới đã ra đời. 

Hội nghị trao đổi khoa học Việt Nam - Nhât Bản lần thứ 11 - VJSE

Hội nghị trao đổi khoa học Việt Nam - Nhât Bản lần thứ 11 - VJSE

Hội nghị VJSE tạo diễn đàn để các nhà khoa học Việt Nam, Nhật Bản và các nước khác trao đổi, thảo luận các xu hướng, kết quả nghiên cứu nổi bật và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa tôn vinh công trình khoa học mang tính thực tiễn

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa tôn vinh công trình khoa học mang tính thực tiễn

Ngày 13-9, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố khởi động Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ hai năm 2019. Điểm mới của giải thưởng lần này có thể trao cho nhà khoa học người nước ngoài.