Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2079/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam”.

Theo Quyết định này, Thủ tướng giao ĐHQG Hà Nội là cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Xây dựng và cung cấp tri thức cơ bản, tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con người và văn hoá, xã hội góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh thông qua hình thành cơ sở dữ liệu ở dạng sách số (digital book) và bộ sách in Địa chí Quốc gia Việt Nam.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội là chủ nhiệm nhiệm vụ này.

Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam

Nội dung xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam gồm có: Xây dựng các tri thức cơ bản về các lĩnh vực vị trí, địa giới, lãnh thổ - lãnh hải; Địa lý, địa chất và tài nguyên; Sinh vật, nông học và môi trường; Hệ thống hành chính; Nhân chủng, tộc người và dân cư; Hệ thống chính trị và tổ chức xã hội; Pháp luật; Quân sự và quốc phòng…

Hình thức cơ sở dữ liệu sẽ ở dạng sách in và sách số hoá đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin tri thức cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

 

ĐHQG Hà Nội cũng là cơ quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức địa chí cho cán bộ quản lý, khai thác và sử dụng địa chí tại các địa phương và các bộ, ngành trong cả nước.

Dự kiến các sản phẩm của nhiệm vụ gồm có: Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam, Cơ sở dữ liệu số về Địa chí Quốc gia Việt Nam, Bộ Atlas địa chí Quốc gia và trang thông tin điện tử về Địa chí Quốc gia.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ trong vòng 5 năm bắt đầu từ năm 2018 đến hết năm 2022.

Nguyễn Thảo

Chuyển giao dự án Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang ĐHQG Hà Nội

Chuyển giao dự án Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang ĐHQG Hà Nội

Thủ tướng Chỉnh phủ vừa ban hành quyết định về việc chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang ĐHQG Hà Nội.

ĐHQG Hà Nội ban hành quy chế siết đào tạo tiến sĩ

ĐHQG Hà Nội ban hành quy chế siết đào tạo tiến sĩ

ĐHQG Hà Nội vừa ban hành quy chế đào tạo tiến sĩ với nhiều nội dung chi tiết, chặt chẽ hơn trên cơ sở quy chế mà Bộ GD-ĐT ban hành hồi tháng 4 vừa qua.

Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Lao động

Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Lao động

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội.