CNN đưa tin vũ trụ đang tự mở rộng nhanh hơn mọi dự đoán trước đó. Con số tương đối được đưa ra là giãn nở với tốc độ nhanh hơn 9% so với các khảo sát dự kiến.

Những năm qua, khái niệm vũ trụ mở rộng không gian đã là điều được các nhà khoa học ghi nhận. Từ đó, các nhà khoa học thực hiện thêm một nhiệm vụ khách: xác định tốc độ giãn nở của vũ trụ trong nhiều thập kỷ.

Vũ trụ đang giãn nở với tốc độ không ngờ

Vũ trụ trở nên rộng hơn từ sau vụ nổ kiến tọ cách đây hơn 13 tỷ năm. Hằng số Hubble được sử dụng là kết quả đo lường tốc độ giãn nở của vũ trụ.

Giáo sư vật lý thiên văn học Adam Riess nhận định hằng số Hubble được coi là phát kiến thú vị về vũ trụ trong nhiều thập kỷ, có thể đánh giá được độ cong không gian cùng tuổi của vũ trụ.

 

Riess hiện đứng đầu một dự án mang tên SH0ES. Họ nghiên cứu về tốc độ giãn nở của vũ trụ.

Tuy nhiên, các kết quả đo lường đang có những chênh lệch vào khoảng 1,9%.

Có thể hiểu rằng hằng số Hubble dù được gọi là “hằng số” nhưng không hề cố định.

Với những phương pháp đo lường khác nhau, hằng số Hubble cho ra các kết quả khác biệt.

Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục khảo sát kỹ hằng số Hubble với mục tiêu giảm độ chênh lệch xuống dưới 1%.

Hà Thanh