Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử - được xem là người “khai sáng” của Nho giáo và Nho học, cùng các học trò xuất sắc của ông.

Tại Việt Nam, kể từ Văn Miếu đầu tiên được xây dựng ở Hà Nội năm 1070 (tháng 8 năm Canh Tuất), các triều đại phong kiến tiếp theo đã cho dựng xây Văn Miếu ở nhiều vùng miền trải dài từ Bắc vào Nam.

 

Tuy nhiên, trong số các Văn Miếu đã được xây dựng có một nơi không thờ Khổng Tử mà thờ Sĩ Nhiếp, ông tổ Hán học ở nước ta.

Ngân Anh