Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa công bố ra mắt tạp chí tiếng Anh mang tên Công nghệ tiến tiến và Tính toán (Journal of Advanced Engineering and Computation - JAEC). 

Đây là tạp chí thứ 2 của trường này xuất bản bằng tiếng Anh. Trước đó 3 tháng, trường này cũng công bố xuất bản Tạp chí Thông tin và Viễn thông (Journal of Information and Telecomunition - JIT).

JAEC có giấy phép hoạt động báo điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở đổi tên Tạp chí Khoa học và Ứng dụng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng xuất bản tạp chí tiếng Anh thứ 2
Tạp chí Công nghệ tiến tiến và Tính toán (Journal of Advanced Engineering and Computation- JAEC)
 

Trường ĐH Tôn Đức Thắng là nhà sáng lập, chủ sở hữu duy nhất và là cơ quan chủ quản trực tiếp xuất bản JAEC. Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng bổ nhiệm thành viên ban biên tập và hội đồng biên tập. Chủ tịch hội đồng biên tập là giáo sư Václav Snásel; Phó chủ tịch hội đồng biên tập là giáo sư Ivan Zelinka, VSB - Technical University of Ostrava, Cộng hoà Séc; Điều hành biên tập là tiến sĩ Nguyễn Trương Khang.

JAEC xuất bản định kỳ mỗi năm 4 số bằng tiếng Anh, gồm bản in và bản điện tử không thu phí. Mỗi số có từ 8 tới 12 bài báo thuộc lĩnh vực Công nghệ tiên tiến và Khoa học tính toán. Quy trình biên tập của tạp chí nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế để đảm bảo chất lượng các bài báo được đăng trên JAEC tương đương với các bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCOPUS.

Ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết, ban đầu kinh phí in và xuất bản tạp chí sẽ do trường tài trợ. Nguồn tài trợ này được trường lấy từ kinh phí tiết kiệm quản lý hiệu quả, chi phí hoạt động… Kể từ số ra đầu tiên vào tháng 6/2017, đảm bảo từ 3-5 năm tạp chí sẽ được liệt kê vào danh mục các tạp chí ISI và SCOPUS. Khi nào tạp chí được vào SPOPUS sẽ tự “đứng vững” chứ không được tài trợ mà vẫn đảm bảo chất lượng. 

JAEC nhận bài của tất cả các nhà khoa học trên thế giới, bình đẳng trong biên tập, không có ưu tiên cho trường "sân nhà" hay nhà khoa học trong nước.

Lê Huyền