Các nghiên cứu của Trường ĐH Ngoại thương sẽ tập trung vào 4 định hướng, gồm: Kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội; Đổi mới thể chế kinh tế, xã hội hướng tới phát triển bền vững; Đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức cho doanh nghiệp; Tái cơ cấu và đổi mới quản trị doanh nghiệp.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường nhớ lại, cách đây 4 năm, trường đã thành lập 23 nhóm nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn 2017-2019. Sau một thời gian, các nhóm đã thực hiện 59 công bố quốc tế và 69 công bố trong nước.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá những kết quả và hạn chế trong việc triển khai các nhóm nghiên cứu, nhà trường tiếp tục xây dựng chương trình nghiên cứu bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Các chương trình nghiên cứu của nhà trường được chia thành 2 nhóm, trong đó 8 chương trình thuộc nhóm 1 được đầu tư trọng điểm, hướng tới công bố quốc tế có uy tín cao, thuộc danh mục ISI, xếp trong nhóm Q1 và có Impact Factor trên 1.0. Nhóm này sẽ dẫn dắt, hình thành các hướng nghiên cứu mũi nhọn của trường.

Ngoài ra, 17 chương trình thuộc nhóm 2 sẽ hướng tới các công bố quốc tế uy tín, thuộc danh mục ISI hoặc Scopus từ nhóm Q3 trở lên.

Trường ĐH Ngoại thương chi 18 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học

 

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương và đại diện các nhóm nghiên cứu

Bên cạnh mục tiêu công bố quốc tế, các chương trình nghiên cứu còn hướng tới mục tiêu chuyển giao tri thức, mô hình, công cụ quản lý, quản trị cho các địa phương, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Hiện tại, các chương trình nghiên cứu của Trường ĐH Ngoại thương đã huy động hơn 200 nhà khoa học trong và ngoài trường, đăng ký trên 130 sản phẩm, trong đó có hơn 90 công bố quốc tế uy tín cao.

Việc xây dựng các chương trình nghiên cứu của Trường ĐH Ngoại thương, theo ông Tuấn, là một chính sách khoa học công nghệ đột phá nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức trong bối cảnh mới.

Thời Vũ

Trường ĐH tìm cách 'hút' người tài cho các nhóm nghiên cứu mạnh

Trường ĐH tìm cách 'hút' người tài cho các nhóm nghiên cứu mạnh

Cho rằng việc hình thành nhóm nghiên cứu mạnh là yếu tố quyết định vị thế của các trường, nhiều trường đại học sẵn sàng đầu tư và có các cơ chế, chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút nhân tài.