Theo dự kiến, từ nay tới cuối năm, việc sáp nhập Tạp chí Tia sáng vào Báo Khoa học Phát triển sẽ hoàn thành. 

Đó là thông tin được ông Trần Đắc Hiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KHCN cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ quý 4 năm 2017 diễn ra chiều 5/10. 

Theo ông Hiến, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về quy hoạch báo chí, trong tờ trình Chính phủ Nghị định 95 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ KHCN, Bộ đã báo cáo Chính phủ phương án sáp nhập Tạp chí Tia sáng vào Báo Khoa học Phát triển để Tia sáng trở thành 1 ấn phẩm của báo này. 

Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KHCN chủ trì tại buổi họp báo chiều 5/10. 

Nghị định 95 được Chính phủ ban hành ngày 16/8/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 

Sau đó, để thực hiện Nghị định 95, Bộ KHCN đã ban hành nhiều quyết định, trong đó có quyết định sáp nhập Tạp chí Tia sáng vào Báo Khoa học Phát triển. 

"Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với 2 đơn vị báo chí này và các cơ quan quản lý báo chí có liên quan thực hiện việc sáp nhập. Dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành việc này" - ông Hiến nói. "Đây không chỉ là việc chuyển Tạp chí Tia sáng vào Báo Khoa học Phát triển mà còn liên quan tới việc kiện toàn công tác nhân sự và tổ chức ở 2 tờ báo này theo quy định tại Nghị định số 95". 

Ngoài ra, thực hiện Nghị định 95, Bộ trưởng Bộ KHCN còn ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại Viện Chiến lược và Chính sách KHCN, Trường Quản lý KHCN thành Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Bên cạnh đó, Bộ KHCN cũng sắp xếp, tổ chức lại Vụ Kế hoạch – Tổng hợp và Vụ Tài chính thành Vụ Kế hoạch – Tài chính, đổi tên Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên thành Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Tin học và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở thành Trung tâm Công nghệ thông tin. 

Lê Văn