- Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN), Bộ Công Thương (CT) đã thực hiện lễ ký kết Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL) vào sáng ngày 8/8.

đặc sản việt nam,sản phẩm việt nam,nông nghiệp Việt Nam
Đại diễn lãnh đạo ba Bộ ký kết Quy chế phối hợp

Mục đích của Quy chế nhằm bảo đảm sự phối hợp thống nhất, hiệu quả giữa Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT và Bộ CT trong công tác xây dựng và quản lý CDĐL của Việt Nam; góp phần tích cực trong quản lý nhà nước về CDĐL, hiệu quả kinh tế - xã hội của bảo hộ CDĐL, nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm mang CDĐL; nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng CDĐL của các tổ chức, cá nhân, hiệu quả trong hoạt động liên kết vùng để phát triển các sản phẩm chủ lực của liên tỉnh, liên vùng góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước; góp phần triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các tuyên bố chung của Việt Nam với các nước liên quan đến chỉ dẫn địa lý.

Theo đó, nội dung phối hợp giữa 3 Bộ bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến CDĐL; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ khác có liên quan đến CDĐL; phối hợp phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát và xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với CDĐL trên thị trường; phối hợp hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ và quản lý CDĐL; thành lập hội đồng tư vấn CDĐL nhằm tư vấn cho Bộ trưởng 3 Bộ và các cơ quan liên quan về xây dựng và quản lý CDĐL ở Việt Nam.

 

Tính đến ngày 31/7/2018, Việt Nam đã bảo hộ được 68 CDĐL, trong đó có 62 CDĐL của Việt Nam và 6 CDĐL của nước ngoài với nhiều loại sản phẩm từ các sản phẩm tươi sống như: trái cây, thủy sản, gạo…, sản phẩm chế biến như nước mắm, mắm tôm, đến các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp như nón lá Huế, cói Nga Sơn, trúc sào Cao Bằng.

Trước đó, năm 2010, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã chủ trì thực hiện một nghiên cứu đánh giá tiền khả thi về triển khai một số hoạt động hỗ trợ phát triển CDĐL ở Việt Nam, trong đó chỉ rõ sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả của việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam và cần phải có sự thống nhất giữa các cơ quan trong việc quản lý CDĐL.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá tiền khả thi đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Chính phủ cho phép đề xuất Chính phủ Pháp hỗ trợ Việt Nam xây dựng một cơ chế nhằm đảm bảo có sự phối hợp giữa các Bộ Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương về CDĐL.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH&CN – ông Phạm Công Tác khẳng định rằng để thị trường trong và ngoài nước biết đến nông sản Việt Nam, sản phẩm của ta có chỗ đứng trên thị trường thế giới thì việc xây dựng thương hiệu, xây dựng CDĐL ngày càng trở thành một vấn đề đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là một “cuộc chiến” vô cùng khó khăn, đặc biệt là những thị trường khó tính như Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản…

Nguyễn Thảo