Khai mạc phiên họp Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái Đất tại Việt Nam
Phiên họp toàn thể Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái Đất khai mạc sáng nay 15/10 tại Việt Nam.

Phiên họp nhằm thảo luận và quyết định các hoạt động, kế hoạch và chiến lược của Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái Đất hằng năm và dài hạn, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ hợp tác đa phương khu vực và quốc tế.

Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái đất (CEOS) là cơ quan đầu mối phối hợp các hoạt động quốc tế liên quan đến không gian và quan trắc Trái đất. CEOS khuyến khích tương tác, hỗ trợ và bổ sung giữa các hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất thông qua việc phối hợp lập kế hoạch, thúc đẩy truy cập dữ liệu không phân biệt đối xử, thiết lập tiêu chuẩn và phát triển dữ liệu tương thích với các sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng.

Khai mạc phiên họp Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái Đất tại Việt Nam
Các đại biểu tham đến từ nhiều quốc gia tham gia phiên họp.

Trung tâm vũ trụ Việt Nam đại diện cho Việt Nam đảm nhận vị trí chủ tịch CEOS nhiệm kỳ 2018-2019.

Trong thời gian đảm nhận vị trí chủ tịch, Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ giữ vai trò trung tâm trong việc điều phối chiến lược các nhiệm vụ hiện tại và tương lai của các cơ quan thành viên, tiếp tục hỗ trợ Nhóm quan sát Trái đất,...

 

Đặc biệt, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã thực hiện 2 sáng kiến, gồm: Quan sát các-bon, tập trung vào giám sát rừng và Các quan sát phục vụ nông nghiệp cụ thể là giám sát lúa.

Các ứng dụng này rất thiết thực trong việc đánh giá phát triển nông nghiệp của Việt Nam và sẽ được mở rộng tại các quốc gia thuộc khu vực sông Mekong.

Khai mạc phiên họp Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái Đất tại Việt Nam

Nhân sự kiện này, Việt Nam cũng sẽ chuyển giao vị trí Chủ tịch CEOS 2020 cho Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ.

Thanh Hùng

Lần đầu tiên một viện nghiên cứu của Việt Nam đặt cơ sở tại nước ngoài

Lần đầu tiên một viện nghiên cứu của Việt Nam đặt cơ sở tại nước ngoài

- Ngày 27/9, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) đã tổ chức lễ khai trương phòng thí nghiệm on-site tại Hàn Quốc.