Sau đây là 339 cá nhân đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020:

39 cá nhân đạt chuẩn Giáo sư:

Ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản: 4 cá nhân

Ngành Cơ học: 1 cá nhân

Ngành Cơ khí - Động lực: 3 cá nhân

Ngành Dược học: 2 cá nhân

Ngành Giáo dục học: 2 cá nhân

Ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 8 cá nhân

Ngành Kinh tế: 3 cá nhân

Ngành Sinh học: 2 cá nhân

Ngành Tâm lý học: 1 cá nhân

Ngành Thủy lợi học: 1 cá nhân 

Ngành Toán học: 3 cá nhân

Ngành Vật lý học: 1 cá nhân

Ngành Y học: 8 cá nhân

Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Các cá nhân đạt chuẩn giáo sư năm 2020

300 cá nhân đạt chuẩn Phó Giáo sư năm 2020:

Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
 
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
300 cá nhân đạt chuẩn phó giáo sư năm 2020

Lê Huyền

Vì sao số ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm 2020 giảm mạnh?

Vì sao số ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm 2020 giảm mạnh?

So với năm 2019, số ứng viên đăng ký xét và được tín nhiệm xét chức danh GS, PGS năm 2020 giảm mạnh so với năm ngoái.

Tiến sĩ Harvard 37 tuổi là ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn Giáo sư 2020

Tiến sĩ Harvard 37 tuổi là ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn Giáo sư 2020

Theo danh sách công bố của Hội đồng GS Nhà nước, ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư năm 2020 là TS. Lê Anh Vinh, 37 tuổi. Ông Vinh là Tiến sĩ ĐH Harvard và hiện là người phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Người có nhiều trích dẫn trên thế giới bị loại khỏi danh sách xét GS

Người có nhiều trích dẫn trên thế giới bị loại khỏi danh sách xét GS

Vì sao Phó Giáo sư (PGS) Nguyễn Thời Trung, Trường ĐH Tôn Đức Thắng - nhà khoa học từng lọt tốp những nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới bị loại khỏi danh sách xét công nhận chức danh Giáo sư (GS) năm 2020?