- Thanh tra Chính phủ vừa có công bố kết luận thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản sản Nhà nước giao cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đoạn 2011-2015.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, giai đoạn 2011 - 2015, công tác quản lý tài chính, tài sản của VAST đã đạt được kết quả bước đầu, tiết kiệm, hạn chế lãng phí, tăng cường cơ sở vật chất của đơn vị.

Qua thanh tra, chưa phát hiện thất thoát ngân sách, tài sản công.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư của VAST cơ bản thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quy hoạch, bước đầu đáp ứng được mục tiêu đầu tư.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ
Bên cạnh những việc làm được, công tác quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giao tại VAST trong giai đoạn 5 năm vừa qua vẫn còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Ảnh: VTC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều thiếu sót, hạn chế của đơn vị này như chưa giao đầy đủ dự toán thu sự nghiệp cho các trực thuộc theo quy định, không giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo lập nguồn cải cách tiền lương (năm 2014).

Đối với công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc VAST phê duyệt Dự án "Đầu tư thí điểm phát triển và hiện đại hóa Viện Địa chất - giai đoạn 1" không phản ánh loại, cấp công trình như quy định; phê duyệt quy mô công trình Dự án "Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh học Tây Nguyên" chưa phù hợp thực tiễn; phê duyệt điều chỉnh quy mô Dự án "Cơ sở nghiên cứu, triển khai Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng" khi chưa được thẩm định.

VAST cũng giao chủ đầu tư không có chức năng chuyên môn và không có đủ cán bộ có năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng trực tiếp quản lý dự án, đồng thời để Viện Viện nghiên cứu Hệ gen tự thực hiện công tác lập dự án dù không đủ tư cách pháp nhân…

Việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của VAST cũng có nhiều thiếu sót như phê duyệt kế hoạch đấu thầu không nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn thanh toán cho nhà thầu, phê duyệt gói thầu tư vấn giám sát xây dựng có thời gian thực hiện trên 18 tháng, phân chia gói thầu không hợp lý…

 

Đối với 8 đơn vị thuộc VAST, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ một số thiếu sót như lập, phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án hàng năm chậm, dẫn đến nhiều khoản chi không đúng quy định; khi thu các khoản phí, lệ phí, học phí phát sinh tại đơn vị không nộp Kho bạc Nhà nước theo quy định; công tác mua sắm vật tư, hóa chất cho các đề tài còn thiếu sót về lựa chọn đơn vị cung cấp, chưa theo dõi các vật tư, hóa chất trên sổ sách kế toán…

Một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản của VAST như Dự án "Cơ sở nghiên cứu Viện Kỹ thuật nhiệt đới" còn sai sót làm tăng chi phí xây dựng tới 732 triệu đồng. Việc thi công lắp đặt ở một số dự án phải giảm trừ tổng số tiền là 3,4 tỉ đồng (bao gồm giảm trừ giá trị dự thầu, giảm trừ thanh toán, giảm trừ quyết toán và giảm trừ giá trị hợp đồng).

Tổng số tiền mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị VAST xử lý sau kết luận thanh tra là 4,19 tỉ đồng.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, nguyên nhân của những thiếu sót nói trên là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ trên thế giới và những khó khăn của nền kinh tế trong nước khiến nguồn kinh phí chi thường xuyên và vốn cho xây dựng có bản bị cắt giảm.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn có sự trượt giá vật tư, tỉ giá biến động, chế độ tiền lương thay đổi nên phải tính toán điều chỉnh bù giá, kéo dài thời gian thi công. Một số quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chưa phù hợp, gây bất cập…

Tuy nhiên, về phía chủ quan, Thanh tra Chính phủ cho rằng, công tác chỉ đạo của VAST còn có mặt chưa đồng bộ, thiếu thanh tra các cơ quan quản lý nhà nước, công tác kiểm tra chưa thường xuyên.

Việc phối hợp thực giữa các ban, viện, đơn vị thuộc VAST trong quản lý tài chính, tài sản còn chưa chặt chẽ, chưa phát huy được hiệu quả cao.

Kết luận Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị VAST và các đơn vị có thiếu sót thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý số tiền 4,19 tỉ đồng phát hiện qua thanh tra đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan tới thiếu sót, khuyết điểm nêu trong kết luận thanh tra.

Trước đó, ngày 24/11, Văn phòng Chính phủ cũng đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, đồng ý với nội dung, kiến nghị trong kết luận này của Thanh tra Chính phủ (kết luận ký ngày 21/9/2016). 

Lê Văn