Tuyết Ngân(Theo Amaze Lab)

Tại sao sâu bọ lại không thể đi đường thẳng?

Tại sao sâu bọ lại không thể đi đường thẳng?

Đại đa số các loài sâu bọ (hay côn trùng) khi di chuyển trên mặt đất thường là bò về phía trước ngoằn ngoèo tạo thành hình zích zắc. Vậy tại sao chúng lại không thể đi được đường thẳng?