- Đây là kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trong buổi làm việc với các thành viên của Chương trình Giáo dục Công dân toàn cầu (CDTC) diễn ra mới đây.


Xem xét đưa nội dung về giáo dục công dân toàn cầu vào chương trình học

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao đổi với GS Carlo Alberto Torres về chương trình Giáo dục công dân toàn cầu.

Gs Carlos Alberto Torres, Chủ tịch Chương trình Giáo dục CDTC cho biết chương trình này được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Bankimoon sáng lập ra từ năm 2012 dựa trên 3 trụ cột cơ bản: giáo dục cho tất cả mọi người, nâng cao chất lượng giáo dục và Giáo dục CDTC.

GS Carlos khẳng định đây là một chương trình để đẩy nhanh quá trình hội nhập với thế giới, nhờ đó công dân Việt Nam sẽ được giáo dục để biết tôn trọng giá trị chung của nhân loại, của các dân tộc khác, năng lực hợp tác với bạn bè quốc tế và tham gia thị trường lao động.

 

Qua đó, mong muốn Bộ GD-ĐT sẽ xem xét đưa Chương trình giáo dục công dân toàn cầu vào nội dung giảng dạy trong trường học.

Chuyện của một giáo sư sống ở 40 nước

Chuyện của một giáo sư sống ở 40 nước

Tôi đã phải rời đất nước vì những mục tiêu của cuộc đời mình. Trong cuộc hành trình khắp toàn cầu, tôi đã sống ở 40 quốc gia và nói một số thứ tiếng.

Nếu Việt Nam đồng ý, mạng lưới này sẽ hỗ trợ giáo viên giảng viên kiến thức, kỹ năng để giảng dạy về nội dung CDTC gồm cả bậc THPT và ĐH. Hiện Mạng lưới CDTC đã xây dựng bộ câu hỏi 125 câu hỏi. Người trả lời 80% số câu hỏi này sẽ được nhận chứng chỉ là CDTC.

Đại diện cho Ban soạn thảo chương trình, SGK mới, GS Nguyễn Minh Thuyết nhìn nhận, việc đưa các nội dung của chương trình vào nội dung giảng dạy trong các bậc học ở thời điểm này khá thuận lợi vì Việt Nam đang xây dựng chương trình, SGK mới. Song, để triển khai vào thực tế thì không dễ vì so với hiểu biết xã hội của số đông người dân Việt Nam, những nội hàm của chương trình này có một khoảng cách khá xa.

GS Phạm Hồng Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên cho rằng, cần cân nhắc khi đưa nội dung của chương trình Giáo dục công dân toàn cầu vào chương trình học như các môn học độc lập. Hiện nay các chương trình học trong nhà trường ở các bậc học đều đã quá tải. Định hướng xây dựng các môn học theo hướng tích hợp, liên môn mà Bộ GD-ĐT đã xác định, ông Quang cho rằng nên chăng đưa các nội dung, nội hàm của Giáo dục CDTC vào lồng ghép theo huớng tích hợp với các môn học khác.

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đề nghị lãnh đạo chương trình cung cấp đầy đủ nội dung, tư liệu, các bộ tiêu chí để tìm ra sự khác biệt, tương đồng, định hướng tiếp nhận một cách chủ động. Những gì phù hợp sẽ đưa dần vào môn học. Nếu khác biệt sẽ xem xét để sắp xếp một cách phù hợp.

Thanh Hùng