Hôm qua (5/12), Hội đồng Giáo sư nhà nước đã họp và bỏ phiếu các ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2020. Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng GSNN nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì phiên họp.

339 ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
339 ứng viên GS, PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Kết quả xét tại các Hội đồng cơ sở chuyển lên xét tại các Hội đồng GS ngành/liên ngành là 457 ứng viên, trong đó có 67 ứng viên GS, 390 ứng viên PGS. Sau đó có 7 ứng viên xin rút, còn lại 450 ứng viên.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2020 có 87 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 542 hồ sơ ứng viên, trong đó 77 hồ sơ ứng viên GS, 465 hồ sơ ứng viên PGS.

Như vậy, tổng số hồ sơ xét chính thức tại các Hội đồng GS ngành/liên ngành năm 2020 là 450 hồ sơ, trong đó có 66 ứng viên GS và 384 ứng viên PGS.

28 Hội đồng GS ngành, liên ngành đã xét 450 hồ sơ ứng viên (66 ứng viên chức danh GS và 384 ứng viên chức danh PGS). Kết quả đề nghị xét tại Hội đồng Giáo sư nhà nước là 357 ứng viên, trong đó có 40 ứng viên GS, 317 ứng viên PGS.

Tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng GS ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT và Thường trực các Hội đồng GS ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước trước khi trình Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét và công nhận đạt chuẩn. 

Sau khi có ý kiến rà soát của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, có 14 ứng viên xin rút hồ sơ không xét tiếp, trong số này có 1ứng viên GS và 13 ứng viên PGS.

Số ứng viên chính thức được xét tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước là 343 ứng viên (39 ứng viên GS và 304 ứng viên PGS).

 

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã dành một ngày thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Kết quả, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên (39 ứng viên GS, 300 ứng viên PGS).

Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng GS cơ sở cho đến thời điểm này là 62,55% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 50,65%, ứng viên PGS là 64,52%).

Các ứng viên GS, PGS năm 2020 được đánh giá có chất lượng khá tốt, năng lực ngoại ngữ tốt, hầu hết có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.

Việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng GS nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS.

Ngoài ra, những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học được đánh giá là thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đánh giá cao Hội đồng GS các cấp đã thể hiện sự quyết tâm trong công tác xét, bảo đảm chính xác, công bằng, công tâm, khách quan theo hướng nâng cao chất lượng GS, PGS.

Đồng thời, yêu cầu Văn phòng Hội đồng GS nhà nước tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT khẩn trương thực hiện công tác công khai kết quả xét và thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm đúng quy định và đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Minh Anh

Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

Hội đồng GS Nhà nước vừa công bố danh sách 339 cá nhân đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2020.