- 23/24 quận huyện ở TP.HCM đều triển khai chương trình Công nghệ giáo dục từ những năm 1989, tuy nhiên năm nay không còn thực hiện nữa.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản thông tin chính thức về chương trình Công nghệ Giáo dục tại TP.HCM.

Thông tin từ Sở cho hay, từ  năm học 1985 -1986, chương trình thực nghiệm (sau này gọi là Công nghệ Giáo dục) được sự cho phép của Bộ GD-ĐT đã thực hiện tại Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1) với quy mô 2 lớp 1.

Trường học TP.HCM không sử dùng tài liệu của Công nghệ Giáo dục
Trừ Quận 4, 23 quận, huyện ở TP.HCM dạy Chương trình Công nghệ giáo dục từ năm 1989

Sau đó, chương trình được tiếp tục thực hiện và chuyển về Trường Tiểu học Thực nghiệm quận 1 (sau này đổi tên là Trường Tiểu học Văn Hiến) từ năm học 1986-1987, đồng thời phát triển thêm tại các trường tiểu học Lương Định Của (quận 3), Bàu Sen (quận 5), Đinh Tiên Hoàng (quận 9) và Lê Văn Sĩ (quận Tân Bình).

 

Các trường dạy từ lớp 1 đến lớp 5 cả hai môn Tiếng Việt và Toán, sau này có thêm môn Giáo dục Lối sống.

Đến năm 1989-1990, tài liệu dạy học theo Công nghệ giáo dục được triển khai đến các trường khác trong toàn thành phố (trừ quận 4) trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc cho học sinh lớp 1 với chủ yếu là môn Tiếng Việt.

Khi chương trình năm 2000 của Bộ triển khai thì tài liệu dạy học theo giải pháp Công nghệ giáo dục được "cuốn chiếu" và không còn thực hiện tại TP.HCM nữa.

Năm 2017, Bộ GD-ĐT có văn bản số 3877/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 về triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục, trong đó Bộ nhấn mạnh đã tổ chức thẩm định tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục để triển khai dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 ở các địa phương có nhu cầu trên nguyên tắc tự nguyện của học sinh và các nhà trường.

Năm 2018, Bộ GD-ĐT tiếp tục có văn bản số 3674/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2018 về triển khai dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục năm học 2018-2019. Trong đó, Bộ GD- ĐT một lần nữa khẳng định đã tổ chức thẩm định (vòng 2), có chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện tài liệu.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở quyết định không triển khai chương trình Công nghệ Giáo dục tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố do xét thấy việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII (sau này có thêm Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ) về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã gần kề, việc để giáo viên tiếp cận với chương trình khác trong khi dự kiến chương trình giáo dục phổ thông sắp ban hành là chưa phù hợp.

Lê Huyền