Giáo dục
>>

Khoa học

Giáo sư Mỹ khẳng định biết cách chế tạo ra cỗ máy thời gian
icon
Nhà vật lý thiên văn học Ron Mallet tin rằng, ông đã tìm ra cách du hành ngược thời gian bằng việc sử dụng laser.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị