Theo đó, Bộ GD-ĐT đồng ý với đề xuất và đề nghị Học viện đăng tải công khai "Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam" trên Cổng thông tin điện tử của Học viện và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Học viện cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ. Cần đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử (website) chính thức của Học viện.

Cùng đó, báo cáo kế hoạch tổ chức thi; thời gian, địa điểm của từng đợt thi; tổng hợp, đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi vể Bộ GD-ĐT để phục vụ công tác quản lý.

 
Học viện An ninh được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc
Học viện An ninh được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Như vậy, với quyết định này, hiện 10 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, gồm: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế; Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Trường ĐH Hà Nội; ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Cần Thơ; Trường ĐH Vinh, Học viện An ninh nhân dân.

Thanh Hùng

Thêm 1 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc

Thêm 1 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc

- Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa cho biết thêm 1 đơn vị sẽ được cấp quyền tổ chức việc thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam là Trường ĐH Vinh.