- Sáng 9/3, cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc đã khai mạc tại Bắc Ninh.

Học sinh phổ thông cả nước bước vào cuộc thi lớn

Các thí sinh tự tin trước cuộc thi. (Ảnh: Văn Chung).

Khu vực phía Bắc năm nay có 30 sở GD-ĐT tỉnh, thành phố và 3 trường THPT tham dự với 205 dự án của 371 học sinh, trong đó: cấp THPT: 150 dự án; cấp THCS: 55 dự án.

Cuộc thi khoa học kĩ thuật góp phần tích cực đổi mới giáo dục phổ thông định hướng phát triển năng lực học sinh, hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học đã được triển khai một cách có hiệu quả, chất lượng các dự án dự thi thể hiện qua các cuộc thi cấp cơ sở đã có bước phát triển rõ rệt.

 

Cuộc thi đã thu hút, tập hợp được nhiều nhà khoa học từ các trường ĐH, CĐ, học viện tham gia hướng dẫn, góp ý, chấm, chọn các dự án tham gia từ cuộc thi cấp tỉnh/thành phố đến cấp quốc gia.

Một số trường  ĐH trong nước và nước ngoài đã đến tham dự, trao giải và công bố tuyển thẳng vào bậc ĐH của đơn vị mình đối với các thí sinh đạt giải.

Được biết, Bộ GD-ĐT phát động từ năm học 2011-2012, cuộc thi liên tục phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Năm 2015, cả nước có 64 đơn vị dự thi (61 sở và 3 trường phổ thông trực thuộc) với 385 dự án của 677 học sinh được chọn từ hơn 5.000 dự án dự thi tại các cuộc thi cấp tỉnh; tăng 7 đơn vị dự thi và 86 dự án so với cuộc thi năm 2014. 

  • Văn Chung