Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND TP về quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn năm học 2021-2022.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, thống nhất của các thành viên, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với tờ trình của UBND TP đề xuất là giữ nguyên mức trần học phí như năm học 2020-2021.

Cụ thể, đối với trường mầm non là 5,1 triệu đồng/học sinh/tháng.

Đối với trường tiểu học là 5,5 triệu đồng/học sinh/tháng.

Đối với trường THCS là 5,3 triệu đồng/học sinh/tháng.

Đối với trường THPT là 5,7 triệu đồng/học sinh/tháng.

 
Học phí trường công chất lượng cao ở Hà Nội cao nhất 5,7 triệu đồng/tháng
Đến tháng 5/2021, toàn TP Hà Nội có 22 trường đã được công nhận là trường chất lượng cao (trong đó có 16 trường công lập và 6 trường ngoài công lập). Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo các trường công lập chất lượng cao cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục tương xứng với mức thu học phí; xác định và công bố công khai mức thu học phí đối với cả phương thức dạy học trực tiếp và trực tuyến đảm bảo phù hợp.

Cùng đó, đề nghị UBND TP nghiên cứu quy định lộ trình cụ thể quy chế tự chủ về nhân sự đối với các trường công lập chất lượng cao đảm bảo phù hợp với quy định; điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí trường chất lượng cao.

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình của UBND TP Hà Nội, kết quả thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp, Ban Văn hóa - Xã hội cũng đã đề nghị HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn năm học 2021-2022.

Hiện, đến tháng 5/2021, toàn TP Hà Nội có 22 trường đã được công nhận là trường chất lượng cao (trong đó có 16 trường công lập và 6 trường ngoài công lập).

Thanh Hùng

Hà Nội: Đề xuất thu học phí online bằng 75% học phí trực tiếp

Hà Nội: Đề xuất thu học phí online bằng 75% học phí trực tiếp

Mức thu dự kiến này nếu được thông qua sẽ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.