Từ năm 2016 đến nay đã hỗ trợ cho 1.501 lao động với kinh phí trên 750 triệu đồng. Mở và tổ chức đào tạo nghề được trên 1.000 lớp cho trên 28.000 lao động.

Hòa Bình: Mở hơn 1.000 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn
Nhiều lao động nâng cao thu nhập nhờ học nghề 

Tính đến nay, toàn tỉnh Hòa Bình có 790 giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề. Đội ngũ giáo viên cơ hữu của các cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn cơ bản đạt chuẩn về chuyên môn, có đầy đủ chứng chỉ nghiệp vụ, được tham gia các đợt tập huấn công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Các cơ sở đào tạo bước đầu đã huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung tâm khuyến nông - lâm - ngư, nông dân sản xuất giỏi.

Nhờ đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Hoa Bình hàng năm tăng bình quân 2,5%; số lao động hoàn thành các khóa học có việc làm và duy trì việc làm với thu nhập cao hơn trước đạt trên 85% vượt chỉ tiêu đặt ra là trên 70%.

Sau khi học nghề nông nghiệp, một bộ phận người lao động có điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời có định hướng phát triển nghề nghiệp, sản xuất theo hướng phát triển bền vững.

Một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi tại một số địa phương như: Trồng cây cam ở huyện cao Phong, bưởi đỏ ở huyện Tân Lạc, nuôi gà đồi ở huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy, nuôi cá trên lòng hồ Sông Đà, trồng rau sạch tại huyện Lương Sơn... đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Nhiều người dân ở các huyện đã thoát nghèo sau khi được học nghề nâng cao kỹ thuật.

85% người có việc làm mới hoặc nâng cao hiệu quả của việc làm cũ, trong đó có 247 lao động làm trong các vùng sản xuất nguyên liệu nông sản của các doanh nghiệp; 229 lao động là thành viên hợp tác xã, có 4.952 lao động thuộc diện chính sách nhằm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, một bộ phận lao động đã chuyển đổi nghề nghiệp, có việc làm mới tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hợp tác xã sau khi học nghề phi nông nghiệp.

Một số mô hình nghề, dịch vụ như: Nghề may công nghiệp, nghề thêu, dệt thổ cẩm, nghề chổi chít xuất khẩu, hướng dẫn viên du lịch, nấu ăn, lễ tân và nhiều nghề dịch vụ khác được tổ chức tại các huyện đã giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và được nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái: Đào tạo nghề cho trên 44.500 lao động nông thôn

Yên Bái: Đào tạo nghề cho trên 44.500 lao động nông thôn

Sau 10 năm triển khai thực hiện Đề án1956, đã có trên 44.500 lao động nông thôn ở Yên Bái có việc làm sau khi học nghề, đạt 90%.

Nguyên Phương