Bộ GD-ĐT cho biết đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại các đơn vị chức năng thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Thạch Thành, Trường ĐH Hồng Đức, Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. 

Căn cứ báo cáo và hồ sơ, tài liệu minh chứng thu nhận được cung cấp, cho thấy nhiều hạn chế, thiếu sót.

Thanh tra Bộ GD-ĐT xác định Quyết định 4762 ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020 đã quy định tỷ lệ chi hoạt động giảng dạy và học tập là 10% ngay từ năm 2017. Các năm sau (năm 2019, 2020) tỷ lệ chi hoạt động giảng dạy và học tập chưa được điều chỉnh để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 7 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh thực hiện phân cấp quản lý ngân sách chi thường xuyên sự nghiệp GD-ĐT chưa đúng với quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP.

Năm 2019 và 2020, UBND tỉnh đã chuyển kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp GD-ĐT sang chi đầu tư phát triển, tổng số tiền hơn 207 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp tăng cường cơ sở vật chất cho các trường phổ thông và trường dân tộc nội trú, trong khi chưa cấp đủ kinh phí chi hoạt động giảng dạy và học tập ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn là chưa phù hợp. Trong 2 năm (2019, 2020), UBND tỉnh không bố trí vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước cho các dự án khởi công mới thuộc lĩnh vực GD-ĐT.

Ngoài ra, chưa ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở GD-ĐT, chưa phân cấp nhiệm vụ quản lý tài chính cho Sở GD-ĐT phù hợp để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Thời điểm thanh tra, có tình trạng thiếu nhiều giáo viên ở các cấp học, bậc học, mất cân đối giữa các môn học theo quy định. Chưa đảm bảo số lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên tiểu học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tỉ lệ giáo viên trên lớp ở cấp tiểu học là 1,23 - chưa đủ để dạy học 2 buổi/ngày theo quy định.

Đến cuối năm 2020, UBND tỉnh chưa có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án, Quyết định của tỉnh về việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có đến năm 2020. Chưa có phương án giải quyết, bố trí việc làm cho sinh viên tốt nghiệp theo Đề án đào tạo nguồn nhân lực cho khu kinh tế Nghi Sơn; chưa thực hiện tổng kết, đánh giá và xử lý dứt điểm những tồn tại, những khó khăn, bất cập của Đề án đào tạo nguồn nhân lực cho khu kinh tế Nghi Sơn,...

Đối với Sở GD-ĐT Thanh Hóa

Thanh tra Bộ GD-ĐT cho hay, Sở chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý... 

Nhiều năm liền không thực hiện tuyển dụng, bổ sung đội ngũ viên chức các trường THPT. Năm 2020 tổ chức tuyển dụng 1 đợt không đảm bảo chỉ tiêu, có hồ sơ dự tuyển chưa đủ giấy tờ hoặc giấy tờ không đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

 

Về kinh phí triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Năm 2020, mới thực hiện phân bổ được hơn 122,8 tỷ đồng/tổng kinh phí năm 2020 (theo kế hoạch là 210 tỷ đồng, đạt 58,52% kế hoạch)...

Ngoài ra, chưa quy định cụ thể các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý cấp phát các loại chứng chỉ. Sổ gốc cấp chứng chỉ chưa đúng mẫu theo quy định; sổ gốc không có chữ ký nhận của người nhận chứng chỉ.

Việc in bằng tốt nghiệp THCS do các Phòng GD-ĐT là không đúng phân cấp theo quy định. Sở GD-ĐT cũng chưa thực hiện công bố công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử.

Sở GD-ĐT cũng chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về nội dung lập, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định; chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo các khoản tài trợ cho giáo dục theo quy định. 

Đối với các cơ sở giáo dục

Về Trường ĐH Hồng Đức, Thanh tra Bộ GD-ĐT xác định một số trường hợp quá thời hạn bổ nhiệm lại; Trưởng phòng Kế hoạch tài chính và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chưa thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và Chứng chỉ tiếng dân tộc do Phó Hiệu trưởng nhà trường ký không đúng thẩm quyền theo quy định.

Cùng đó, thực hiện Dự án đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm và công nghệ thông tin, phầm mềm hỗ trợ đào tạo, học tập, quản lý thiếu chặt chẽ về mặt hồ sơ, thủ tục.

Ngoài ra, một số khoản thu xã hội hóa ở một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn được thực hiện không đúng quy định; nhận tài trợ không đúng quy định...

Hải Nguyên

Hiệu trưởng ở Thanh Hóa giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ủy ban tỉnh

Hiệu trưởng ở Thanh Hóa giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ủy ban tỉnh

Ông Hoàng Văn Thi, Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.