- Từ 15/8 đến 23/8 Hà Nội sẽ tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2015.

Năm 2015 là năm thứ 13 liên tiếp TP Hà Nội tổ chức tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn.

12 năm qua, đã có 1335 thủ khoa được vinh danh, đón nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Năm nay, Hà Nội tổ chức tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. Theo quy chế mới, từ năm 2015, mỗi năm Hà Nội sẽ tuyên dương tối đa 100 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn.

Số lượng thủ khoa xuất sắc phân chia theo khối ngành:

 

Khối ngành Kỹ thuật :17 (chiếm 17,4 %)

Khối ngành Văn hóa - Xã hội :16 (chiếm 16,3 %)

Khối ngành Kinh tế: :40 (chiếm 40,8 %)

Khối ngành Sư phạm, Y – Dược :14 (chiếm 14,3 %)

Khối Lực lượng vũ trang: :11 (chiếm 11,2 %)

Kết quả học tập của các thủ khoa: 58 thủ khoa (chiếm 59,2 %) có kết quả học tập đạt loại xuất sắc (≥ 9,0/10,00 và ≥3,60/4,00). 40 thủ khoa (chiếm 40,8 %) có kết quả học tập đạt loại giỏi.

Có 45 thủ khoa là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (chiếm 46 %) trong đó có 30 đảng viên nữ, 15 đảng viên nam.Trong số 98 Thủ khoa xuất sắc có 05 sinh viên vừa là Thủ khoa tuyển sinh đại học, vừa là Thủ khoa tốt nghiệp.

Có 11 thủ khoa xuất sắc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình thuộc hộ cận nghèo, con của người có công với cách mạng.

Văn Chung