UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 23/7 về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2015.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức lần này là 4.459.

Cụ thể, viên chức ngạch giáo viên là 4.286 người, trong đó Giáo viên THCS là 916 người; Giáo viên Tiểu học là 933 người; Giáo viên Mầm non là 2.437 người.

 

Viên chức ngạch nhân viên là 173 người, trong đó các trường THCS là 88 người, các trường tiểu học là 85 người.

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đặc cách và xét tuyển.

Điều kiện chung để đăng ký dự tuyển là có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội phải là thủ khoa xuất sắc các trường đại học được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen.

Thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên mầm non phải tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên. Thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên bậc tiểu học, THCS phải tốt nghiệp hệ chính quy các trường công lập.

Với hình thức tuyển dụng xét tuyển đặc cách, người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện là: Có đầy đủ hồ sơ và điều kiện để xét tuyển đặc cách; Có điểm phỏng vấn từ 50 điểm trở lên;

Trường hợp có từ 2 người trở lên có điểm phỏng vấn bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự: Có trình độ đào tạo cao hơn; Có kết quả học tập cao hơn…

Ngân Anh