- Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức hát Quốc ca trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.


 
Không phát băng hát Quốc ca trong lễ chào cờ

Trong đó, Sở này yêu cầu toàn bộ các cơ sở giáo dục tổ chức dạy, hướng dẫn học sinh thuộc và hát đúng Quốc ca. Việc chào cờ đầu tuần và hát Quốc ca phải được triển khai thực hiện đúng quy định, một cách thường xuyên, thiết thức, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia.

Trong các lễ chào cờ đầu tuần và các buổi lễ có tổ chức chào cờ, hát Quốc ca thì tất cả giáo viên, cán bộ công nhân viên và học sinh đều phải tự hát Quốc ca to, rõ, đúng lời, đúng nhạc và không tổ chức phát băng có lời – văn bản này viết.

Ngoài ra, Sở đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức hoặc lồng ghép thi hát Quốc ca cho học sinh, qua đó kịp thời kiểm tra, hướng dẫn các em hát hay, hát đúng bài Quốc ca.

Chỉ tiêu phấn đấu của Sở GD-ĐT tỉnh là 100% trẻ mầm non, học sinh các cấp, 100% cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên, nhân viên thuộc, hát đúng lời và đúng giai điệu bài hát Quốc ca.

  • Nguyễn Thảo