Những hình ảnh vui tươi của học sinh THPT của các trường: Lê Qúy Đôn, Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM) và Sơn Tây (Hà Nội) trong lễ khai giảng sáng nay:

Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
 Nữ sinh Trường THPT Lê Qúy Đôn, TP.HCM.  Ảnh: Thanh Tùng
 
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Ảnh: Thanh Hùng
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nụ cười rạng rỡ của các nữ sinh Trường THPT Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Háo hức chờ đợi năm học mới. Ảnh: Lê Huyền
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Nữ sinh,Ngày khai giảng,Ngày tựu trường,Khai giảng năm học mới
Ảnh: Thanh Tùng
Nơi trẻ đến trường được chào đón "như tây"

Nơi trẻ đến trường được chào đón "như tây"

- Hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc, cô Hương không cảm thấy mệt mỏi mà vui hơn mỗi ngày gặp trẻ.

Tùng Tin - Lê Huyền - Thanh Hùng