Hà Thanh - Trình Hiên

10 điều cần buông bỏ để sống hạnh phúc hơn

10 điều cần buông bỏ để sống hạnh phúc hơn

 - Giữ thù hận trong lòng cũng giống như ôm một hòn than nóng với ý định ném vào người nào đó, cuối cùng chính ta lại là người bị bỏng.