- Đề Toán năm nay được nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá là nâng cao và có tính phân loại cao hơn năm ngoái. Dưới góc nhìn của cư dân mạng, chi tiết này được hài hước thành những bức ảnh chế có tác dụng "xả stress" sau những giờ thi căng thẳng.

 
Ảnh chế bật cười về độ khó của đề Toán năm nay

Ảnh chế bật cười về độ khó của đề Toán năm nay

Ảnh chế bật cười về độ khó của đề Toán năm nay

Ảnh chế bật cười về độ khó của đề Toán năm nay

Ảnh chế bật cười về độ khó của đề Toán năm nay

Ảnh chế bật cười về độ khó của đề Toán năm nay

Ảnh chế bật cười về độ khó của đề Toán năm nay

Ảnh chế bật cười về độ khó của đề Toán năm nay

Ảnh chế bật cười về độ khó của đề Toán năm nay

Nguồn: Tôi yêu hóa học