Giáo dục
>>

Gương mặt trẻ

Cầu thủ Quang Hải là đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
icon
- Tại buổi họp báo về Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6, Ban tổ chức cho biết trong 401 đại biểu tiêu biểu tham gia, có cầu thủ Quang Hải và hoa hậu H’Hen Niê.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị