Sáng nay 1/12, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI và lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội (1996 - 2021).

Hội Khuyến khích và Hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam (gọi tắt là Hội Khuyến học Việt Nam) được thành lập vào ngày 2/10/1996.

Hội Khuyến học Việt Nam ra đời chính từ ý tưởng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng với việc đề xuất một vấn đề mang tính chiến lược: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, nên cần có một đoàn thể xã hội hoạt động hỗ trợ công cuộc chấn hưng và phát triển giáo dục”.

Đại hội đầu tiên đã bầu nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân làm Chủ tịch Hội và suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội.

GS.TS Nguyễn Thị Doan tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam
GS.TS Nguyễn Thị Doan cũng đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho hay, sau 25 năm, Hội Khuyến học giờ đây đã lớn mạnh cả về chất và lượng.

Tổ chức Hội đã phủ kín các xã, phường, thôn, bản với hơn 21 triệu hội viên, đưa việc học tập suốt đời và xây dựng các thiết chế học tập của người dân gắn chặt với đời sống cộng đồng thôn bản, tổ dân phố.

GS.TS Nguyễn Thị Doan tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

Trong giai đoạn 2016-2021, Hội đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, đề xuất với cấp ủy và chính quyền các cấp về chỉ đạo các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ V của Hội, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 tỷ lệ hội viên so với tổng dân số phải đạt 20%. Mức phấn đấu này đã được các Hội Khuyến học địa phương quyết tâm đạt và vượt mức (tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ này là hơn 21,5%). Một điểm mạnh trong hoạt động tổ chức hội là việc duy trì hoạt động của các Cụm khuyến học.

Hiện nay, nước ta có 460 trường đại học và cao đẳng (224 trường đại học, 236 trường cao đẳng). Trong đó, đã có 284 trường đã thành lập các tổ chức khuyến học (86 trường đại học, 198 trường cao đẳng), chiếm 61,73% tổng số trường đại học và cao đẳng.

GS.TS Nguyễn Thị Doan tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam
 

Tại Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI, GS.TS Nguyễn Thị Doan cũng đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2026.

Danh sách lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

2. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

3. Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

4. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (không chuyên trách).

5. Bà Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, phụ trách phía Nam.

6. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

7. Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (không chuyên trách).

Thanh Hùng

3 chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 12

3 chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 12

Một trong những chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực tháng 12 này là việc nới lỏng điều kiện thăng hạng với giảng viên đại học.