Sở GD-ĐT TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị, giáo viên báo cáo tình hình hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT TP.HCM, giáo viên, đơn vị dạy thêm phải cáo cáo đầy đủ các thông tin pháp lý như, họ tên người dạy thêm, điện thoại di động của người được cấp phép, chức vụ đơn vị, điện thoại bàn nơi tổ chức dạy thêm - học thêm…

Yêu cầu giáo viên báo cáo thu nhập dạy thêm
Ảnh Đinh Quang Tuấn

Địa chỉ người dạy thêm và địa chỉ nơi dạy thêm phải khai báo tỷ mỉ về số nhà, đường, phố, phường, quận huyện nơi tổ chức. Giáo viên dạy thêm và các đơn vị phải báo cáo cụ thể số môn dạy thêm, đối tượng đang học, cơ sở phát hành tài liệu và thời gian biểu.

Các đơn vị tổ chức dạy thêm phải báo cáo cụ thể tổng số và danh sách giáo viên tham gia dạy, trong đó đề cập đến số lượng giáo viên trường công lập đang tham gia giảng dạy (có giấy đồng ý của hiệu trưởng quản lý) và số lượng giáo viên trường công lập đang tham gia giảng dạy nhưng chưa có giấy đồng ý của hiệu trưởng quản lý.

 

Giáo viên dạy thêm phải kê khai thu nhập tối thiểu và thu nhập tối đa/ tháng.

Sở yêu cầu trưởng phòng GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân có tổ chức dạy thêm, học thêm thực hiện báo cáo nghiêm túc.

Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên có trách nhiệm yêu cầu cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân có tổ chức dạy thêm, học thêm (nơi giáo viên đang tham gia dạy thêm) thực hiện báo cáo.

Đối với các tổ chức, cá nhân được UBND quận, huyện ra quyết định cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm phải báo cáo trực tuyến cho Sở và báo cáo cho các đơn vị đã cấp phép.

Lê Huyền