Văn bản do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm ký chiều ngày 14/2 cho hay UBND thành phố sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ GD-ĐT cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cở sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 3/2020.

Cùng với đó sẽ điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020 để hoàn tất chương trình.

TP.HCM sẽ kiến nghị Chính phủ cho học sinh nghỉ hết tháng 3
TP.HCM sẽ kiến nghị Chính phủ cho học sinh nghỉ hết tháng 3
 

Cũng theo quyết định này học sinh TP.HCM sẽ nghỉ học tới hết tháng 2/2020.

Quyết định của UBND TP.HCM xét trên đề xuất của Giám đốc Sở GD-ĐT về báo cáo việc chuẩn bị cho học sinh đi học lại, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương.

Lê Huyền

Học sinh TP.HCM tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2

Học sinh TP.HCM tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2

- Như vậy, học sinh TP.HCM tiếp tục nghỉ học thêm 2 tuần nữa.