- Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu, cuộc họp phụ huynh đầu năm ngoài những nội dung về chương trình dạy và học của nhà trường các chế độ chính sách có liên quan đến học sinh thì phải tập trung các vấn đề theo quy định.

Tiến trình cuộc họp phụ huynh đầu năm học gồm 2 phần: Phần 1, thủ trưởng đơn vị họp trực tiếp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thông tin tuyên truyền những nội dung trong tâm kế hoạch năm học của ngành giáo dục thành phố và kế hoạch năm học của nhà trường. Tùy theo điều kiện cụ thể khuyến khích thủ trưởng có kế hoạch họp với toàn thể cha mẹ học sinh.

TP.HCM quy định nội dung họp phụ huynh đầu năm
Phụ huynh dự họp 


Phần 2,  giáo viên chủ nhiệm họp cha mẹ học sinh tại lớp học. Trước khi họp cha mẹ học sinh lớp, giáo viên chủ nhiệm nghiên cứu kỹ những nội dung cuộc họp đã được nhà trường triển khai và trao đổi thống nhất chương trình, nội dụng với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Triển khai nội dung tài liệu tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đến 100% cha mẹ học sinh có con em đang học tập tại lớp. 

Về nội dung họp phụ huynh đầu năm, ngoài những nội dung về chương trình dạy và học của nhà trường, về các chế độ chính sách có liên quan đến học sinh, thủ trưởng đơn vị tập trung trao đổi và thông tin đến cha mẹ học sinh những nội dung cụ thể: 

 

Tăng cường quản lý giờ giấc học tập, vui chơi và sinh hoạt cá nhân của con em; chú trọng đến việc thay đổi tâm sinh lý của con em để có giải pháp giáo dục cho phù hợp.

Phối hợp với nhà trường trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, thường xuyên liên lạc với nhà trường để nắm được tình hình học tập, hoạt động của con em, tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường

Tạo điều kiện cho con em tham gia các hoạt động Đoàn – Đội, các hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống nhằm giáo dục toàn diện học sinh.

Thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế cho con em.

Phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục lao động cho con em, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Triển khai công tác an ninh trật tự an toàn trường học, thực hiện nghiêm Luật an toàn giao thông đường bộ, cụ thể: không đậu xe dưới lòng lề đường trước cổng trường; không giao phương tiện xe gắn máy cho con em tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi theo quy định; đội nón bảo hiểm cho con em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông; thực hiện cam kết với nhà trường trong việc phối hợp giáo dục an toàn giao thông; tạo điều kiện cho con em tham gia sử dụng phương tiện xe buýt khi đi học; vận động cha mẹ học sinh nhà gần trường tham gia đưa rước con em đi bộ đến trường để giảm ùn tắt giao thông.

Lê Huyền