Theo đó, đối với trường công lập Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu: Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên thu theo số tháng thực học nhưng không quá 8 tháng. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập được thu 8 tháng.

Các khoản thu thỏa thuận như 2 buổi/ngày thu theo thời gian thực học nhưng không quá 8 tháng.

Đối với trường ngoài công lập, Sở yêu cầu các trường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ GD-ĐT ngày 11/5 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020. Tuy nhiên Sở yêu cầu các trường tổ chức gặp gỡ, trao đổi và giải thích với phụ huynh học sinh về các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai, tạo được sự đồng thuận.

Nếu tổ chức học trực tuyến thì việc xác định mức thu trực tuyến trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh cần căn cứ tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để tổ chức hoạt động dạy học, thời gian thực tế học trực tuyến, nội dung truyền tải qua dạy trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học. Nếu không tổ chức dạy thì không được thu học phí và các khoản thu hộ.

 

Nếu đã tổ chức thu thì thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Sở cũng yêu cầu các trường có chính sách giảm mức học phí phù hợp với thời gian điều chỉnh khung kế hoạch năm học của UBND TP.HCM.

Trước đó, UBND TP.HCM đã điều chỉnh khung kế hoạch năm học. Cụ thể, các bậc học hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ 2 năm học 2019-2020 trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7; Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31/7.

Lê Huyền

Phụ huynh phản đối trường quốc tế thu 80% học phí online

Phụ huynh phản đối trường quốc tế thu 80% học phí online

Trước những bức xúc của phụ huynh về việc “nhà trường tận thu tới 80% học phí trong thời gian học sinh nghỉ dịch”, đại diện Trường Quốc tế Singapore (SIS) cho rằng, “nhà trường đã cân nhắc rất kỹ và cho đó là mức thu hợp lý”.