Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có hướng dẫn các trường học xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học năm học 2020 - 2021

Sở yêu cầu các trường đổi mới nội dung các chủ đề phù hợp với xã hội hiện nay như: Nghề tương lai trong các mạng 4.0; Giao tiếp mạng xã hội; Smartphone trong đời sống xã hội; văn hoá giao thông; Văn hóa gia đình...

Tăng cường thay đổi hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.

Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cần chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo.

TP.HCM đưa nội dung 'Smartphone trong đời sống xã hội' vào giảng dạy
Học sinh TP.HCM (ảnh: Thanh Tùng)

Theo đó, hoạt động trải nghiệm trong nhà trường bao gồm hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm được tổ chức ở các bộ môn trong và ngoài nhà trường. Cụ thể: 

 

Hoạt động ngoại khoá: nhằm củng cố kiến thức rèn luyện kỹ năng cho học sinh, tổ chức cho nhiều đối tượng khối lớp học sinh tham gia, không xác định được lượng kiến thức trong các môn học và có thu phí trên tinh thần tự nguyện của học sinh, không tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh.

Hoạt động trải nghiệm được tổ chức ở các bộ môn trong và ngoài nhà trường: có bài kiểm tra đánh giá học sinh, tổ chuyên môn của trường phải xây dựng kế hoạch, nội dung kiến thức thực hiện, phương thức thực hiện, phương thức kiểm tra đánh giá, đối tượng học sinh và lực lượng giáo viên, giảng viên tổ chức hoạt động dạy học.

Các nội dung trải nghiệm phải phù hợp với môn học, nhóm môn học theo khối lớp, phù hợp chuẩn kỹ năng kiến thức theo chương trình giáo dục hiện hành và tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo nội dung triển khai phù hợp với lượng kiến thức, thời gian, không gian phù hợp tổ chức hoạt động học. Nội dung xây dựng trên từng khối lớp cụ thể. Tránh các nội dung không xác định được vị trí kiến trức trong chương trình chuẩn kiến thức kỹ năng hiện hành, tổ chức một chuyên đề, xây dựng một bài bài thu hoạch, 1 bài kiểm tra cho nhiều khối lớp...

Lê Huyền

Bộ GD-ĐT cho phép học sinh dùng điện thoại di động trong giờ học

Bộ GD-ĐT cho phép học sinh dùng điện thoại di động trong giờ học

Bộ GD-ĐT cho rằng, thay đổi này nhằm phù hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tuy nhiên, học sinh chỉ được sử dụng điện thoại trong giờ học để phục vụ cho việc học tập và được sự đồng ý của giáo viên.